FMK Knjige

Knjige u fokusu


Autori u fokusu


 • Mark Fišer

  muzički kritičar, kulturni i politički teoretičar, pisac i bloger, tvorac termina "kapitalistički realizam", filozofskog koncepta bliskog Altiserovog viđenja ideologije.

 • Hito Štajerl

  Vizuelna umetnica i teoretičarka umetnosti koja se kroz svoje radove bavi protivurečjima savremene umetnosti, hiperkapitalizma i politika na koje se oni oslanjaju.

 • Enco Traverso

  Italijansko-francuski istoričar koji se u svom radu intelektualnom istorijom i političkim idejama 20. veka.

 • Džodi Din

  Američka politička filozofkinja i aktivistkinja koja se u istraživačkom radu bavi prostorom i mogućnošću savremene politike u kontekstu leve ideologije.

 • Rastko Močnik

  Slovenački sociolog, psihoanalitičar, književni teoretičar, prevodilac i politički aktivista, uz Žižeka i Dolara jedan od osnivača Ljubljanske škole psihoanalize.

 • Džudit Batler

  Vodeća teoretičarka feminizma koja je '90-ih osporila tradicionalno shvaćen pojam “roda” sopstvenom teorijom o rodnoj performativnosti