FMK Knjige

Knjige u fokusu


Autori u fokusu


 • Žan-Lik Nansi

  Jedan od najizazovnijih francuskih filozofa čiji se rad pretežno vezuje za promišljanje pojma zajednice u savremenom društvu.

 • Katrin Malabu

  Francuska filozofkinja koja među prvima razrađuje pojmove plastičnosti i automatičnosti ljudskog mozga.

 • Franc Fanon

  Esejista, psihoanalitičar i revolucionar čija su dela inspirisala antikolonijalne oslobodilačke pokrete tokom više od četrdeset godina.

 • Žan-Lik Godar

  Francuski filmski režiser, scenarista i kritičar, jedan od začetnika i najznačajnijih predstavnika francuskog Novog talasa.

 • Nikol Brenez

  Istoričarka, teoretičarka filma i filmska producentkinja, posvećena avangardnom i eksperimentalnom filmu.

 • Vilem Fluser

  Teoretičar kulture, medija i komunikacije koji je doprineo stvaranju nove dihotomije u istoriji: periodu obožavanja slika i periodu obožavanja teksta.