FMK Knjige

Autori u fokusu


 • Renata Salecl

  Renata Salecl je slovenačka filozofkinja i sociološkinja koja pripada pokretu teorijske psihoanalize.

 • Alfi Baun

  Alfi Baun je engleski teoretičar digitalne medijske kulture i tehnologije. Glavna istraživačka interesovanja su mu: digitalni mediji, psihoanaliza, kritička teorija i video igre, sa iskoracima…

 • Artur Rembo

  Francuski pesnik poznat po velikom uticaju na savremenu književnost i umetnost. Smatra se pretečom modernističke književnosti i nadrealizma. Počeo je pisati od svojih najranijih godina…

 • Gregori Bejtson

  Britanski antropolog, lingvista i društveni naučnik koji je primenio teoriju sistema na društvene nauke. Bejtson je najbliže povezan sa konceptom dvostruke obavezanosti, koji je prvobitno…

 • Boris Buden

  Filozof, teoretičar kulture i publicista. Diplomirao je filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorat iz teorije kulture odbranio na Univerzitetu Humbolt u Berlinu. Tokom devedesetih…

 • Andreas Malm

  Bavi se ekologijom čoveka i ulogom fosilnih goriva u kapitalističkom sistemu i njihovim uticajem na našu životnu sredinu.

Pretraga