FMK Knjige

Knjige u fokusu


Autori u fokusu


 • Emanuel Tajeb

  Francuski politikolog koji se bavi nasiljem, biomoći, i analizom političkih TV serija.

 • Andreas Malm

  Bavi se ekologijom čoveka i ulogom fosilnih goriva u kapitalističkom sistemu i njihovim uticajem na našu životnu sredinu.

 • Nikola Burio

  Francuski kustos i teoretičar umetnosti koji redefiniše formate savremene umetnosti u odnosu na konceptualne taktike.

 • Miško Šuvaković

  Jedan od najcenjenijih teoretičara umetnosti i medija u regionu, prepoznat po transdisciplinarnom pristupu humanistici i brojnim istraživanjima u primenjenoj estetici.

 • Katrin Malabu

  Francuska filozofkinja koja među prvima razrađuje pojmove plastičnosti i automatičnosti ljudskog mozga.

 • Slavoj Žižek

  Za sebe kaže da je „staromodni marksista” i „levičarski ekstremista” a u svetu je daleko poznatiji kao „Elvis kulturnih teorija” i „Borat filozofije”.

Pretraga