FMK Knjige

Knjige u fokusu


Autori u fokusu


 • Andreas Malm

  Bavi se ekologijom čoveka i ulogom fosilnih goriva u kapitalističkom sistemu i njihovim uticajem na našu životnu sredinu.

 • Enco Traverso

  Italijansko-francuski istoričar koji se u svom radu intelektualnom istorijom i političkim idejama 20. veka.

 • Hito Štajerl

  Vizuelna umetnica i teoretičarka umetnosti koja se kroz svoje radove bavi protivurečjima savremene umetnosti, hiperkapitalizma i politika na koje se oni oslanjaju.

 • Mark Fišer

  muzički kritičar, kulturni i politički teoretičar, pisac i bloger, tvorac termina "kapitalistički realizam", filozofskog koncepta bliskog Altiserovog viđenja ideologije.

 • Katrin Malabu

  Francuska filozofkinja koja među prvima razrađuje pojmove plastičnosti i automatičnosti ljudskog mozga.

 • Đorđo Agamben

  italijanski filozof i političkih teoretičar koji se proslavio pisanjem o problemu suverenosti i logora, kako u istorijskom kontektu, tako i kao savremenog fenomena.