FMK Knjige

Autori u fokusu


 • Mark Fišer

  Kulturni i politički teoretičar, muzički kritičar, pisac i bloger, tvorac termina "kapitalistički realizam".

 • Andreas Malm

  Bavi se ekologijom čoveka i ulogom fosilnih goriva u kapitalističkom sistemu i njihovim uticajem na našu životnu sredinu.

 • Feliks Gatari

  Francuski psihoanalitičar, filozof, semiolog, aktivista i scenarista. Osnivač je šizoanalize, zajedno sa Žilom Delezom i ekozofije (ekološke filozofije), sa Arneom Nesom. Gatari je u svom…

 • Naomi Klajn

  Kanadska novinarka, autorka i aktivistkinja pokreta za borbu protiv klimatskih promena.

 • Katrin Malabu

  Francuska filozofkinja koja među prvima razrađuje pojmove plastičnosti i automatičnosti ljudskog mozga.

 • Miško Šuvaković

  Jedan od najcenjenijih teoretičara umetnosti i medija u regionu, prepoznat po transdisciplinarnom pristupu humanistici i brojnim istraživanjima u primenjenoj estetici.

Pretraga