Aleksandra M. Kalašić

Aleksandra Milićević Kalašić (1962) je neuropsihijatar koji radi kao socijalni radnik sa starijim osobama i osobama sa invaliditetom, zainteresovana i za preventivni programi u psiho-socijalnoj zaštiti i mentalno zdravlje.

Završila je osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije i doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao primarijus, specijalista neuropsihijatrije radi više od trideset godina u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju. Član je katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine. Vanredni je profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije.

Nacionalni je korespondent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas). Predsednik je zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine. Takođe je aktivni član nacionalnih i međunarodnih udruženja, potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije. Često učestvuje u radu redakcionih odbora međunarodnih časopisa. Od 2012. godine aktivno sarađuje sa Univerzitetom Berkli iz Kalifornije, iz oblasti javnog zdravlja preko Fogarty programa.

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu. Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2016. godine zbornik Socijalni rad: izazovi i dileme, koji je kouredila.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.