Alfi Baun

Alfi Baun je engleski teoretičar digitalne medijske kulture i tehnologije. Glavna istraživačka interesovanja su mu: digitalni mediji, psihoanaliza, kritička teorija i video igre, sa iskoracima u studije devetnaestog veka, studije filmova i srednjeg veka. Baunovo široko polje interesovanja zahvata i digitalni aktivizam, književnost i filozofiju, a bavi se i digitalnim pripovedanjem, digitalnom istorijom i ulogom digitalnog u geopolitičkim i kulturnim odnosima.

Predaje na Univerzitetu u Hong Kongu i Royal Halloway Univerzitetu u Londonu. Autor je knjiga: Enjoying It: Candy Crush and Capitalism (2015), In the Event of Laughter: Psychoanalysis, Hegelianism and Comedy (2018), Post-Memes: Seizing the Memes of Production (2019). Jedan je od urednika portala Everyday Analysis, a piše za Guardian, Paris Review, Independent, New Statesman i Newsweek.

Fakultet za medije i komunikacije je objavio njegovu knjigu Svet snova video igara.

Pretraga