Ana Petrov

Ana Petrov (1982) je muzikološkinja i sociološkinja čije polje istraživanja pretežno čine sociologija kulture i muzike, sociologija tela, antropološke i sociološke teorije umetnosti i medija.

Diplomirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu i završila master i doktorske studi­je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2015. godine radi kao docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije Univer­ziteta Singidunum, gde predaje nekoliko kurseva iz oblasti socioloških i antropo­loških teorija, kao i kurs o jugoslovenskoj popularnoj muzici.

Petrov je autorka monografija Pjer Burdije (Orion art i FMK, 2015) i Bruno Latur (Orion art i FMK, 2015), studije o naučnom imperijalizmu u diskursu o muzici Maksa Vebera (Hollitzer Verlag, Wien, 2016), kao i članaka o estetici i sociologiji muzike 19. i 20. veka, konstruisanju normativnog tela u socijalizmu, i politikama (post)jugoslovenske popularne muzike.

Knjiga Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije objavljena je 2016. godine.

Muzika je uvek politička i postoje mnogi načini na koje je politika upisana u muzičke prakse.

Pretraga