Andreas Malm

Jedan od najoriginalnijih mislilaca u oblasti političke ekologije. U svom radu se bavi pitanjima odnosa politike i klimatskih promena, njihovim uzrocima i mogućim rešenjima. Zašto smo postali toliko zavisni od fosilnih goriva? Kakvu ulogu su fosilna goriva odigrala u istoriji razvoja kapitalizma? Koje su to sile koje se nadvijaju nad našim svakodnevnim aktivnostima i kako ih pobediti?

Predaje ekologiju čoveka na švedskom Univerzitetu u Lundu. Autor je knjiga: Fosilni kapital (Institut za političku ekologiju i Fraktura, 2018), za koju je dobio nagradu „Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize”; The Progress of This Storm (Verso, 2020). Njegovi radovi objavljivani su u časopisima kao što su Environmental History, Historical Materialism, Antipode i Organization and Environment.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2021. njegovu knjigu Korona, kriza i kapitalizam, a u 2020. i razgovor sa njim, koji je objavljen u časopisu Jacobin: Zašto nam je neophodan ekološki lenjinizam.

Moramo da pronađemo način da ekološku krizu pretvorimo u krizu fosilnog kapitala.

Pretraga