Andreas Malm

Ekolog i teoretičar koji se u svom radu bavi odnosom ekologije i fosilnih goriva. Zašto smo postali toliko zavisni od fosilnih goriva? Kakvu ulogu su fosilna goriva odigrala u istoriji razvoja kapitalizma? Koje su to sile koje se nadvijaju nad našim svakodnevnim aktivnostima i kako ih pobediti? Predaje ekologiju čoveka na švedskom Univerzitetu u Lundu.

Autor je knjiga: Fosilni kapital (Institut za političku ekologiju i Fraktura, 2018), za koju je dobio nagradu „Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize”; The Progress of This Storm (Verso, 2020). Njegovi radovi objavljivani su u časopisima kao što su Environmental History, Historical Materialism, Antipode i Organization and Environment.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je razgovor sa Andreasom Malmom Zašto nam je neophodan ekološki lenjinizam?, a u decembru 2020. objaviće i njegovu najnoviju knjigu Corona, Climate, Chronic Emergency.

Moramo da pronađemo način da ekološku krizu pretvorimo u krizu fosilnog kapitala.

Pretraga