Aneta Stojnić

Aneta Stojnić (1981) je pozorišna rediteljka, teoretičarka umetnosti i medija. Paralelno sa radom u polju teorije, aktivno se bavi savremenim izvođačkim praksama, kao i kustoskim radom.

Diplomirala je pozorišnu režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu. Usavršavala se iz oblasti pozorišne antropologije na Internacionalnoj školi pozorišne antropologije (ISTA). Master diplomu iz teorije umetnosti i medija stekla je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tokom doktorskih studija na istom fakultetu bila je stipendistkinja austrijske vlade 2010, 2012. i 2013. godine, a po završetku dobija BASILEUS stipendiju za postdoktorsko istraživanje na centru za Studije izvođačkih umetnosti i medija. Sledeće godine dobija stipendiju za drugo postdoktorsko istraživanje na Akademiji lepih umetnosti u Beču.

Bila je na više umetničkih rezidencijalnih boravaka širom Evrope, od kojih su najznačajniji: Kultur Kontakt, Tanzquatrier Wien u saradnji sa Kultur Kontaktom, ENPARTS campus i Dansens Hus, Štokholm i Platforma11, Lajpcig i Berlin. Članica je profesionalnih udruženja, inicijativa i mreža: PSi Performance Studies international, IFTR Internationa Federation for Theatre Research, Savez dramskih umetnika Srbije i Performance and Philosophy.

Objavila je veliki broj radova u internacionalnim stručnim časopisima i zbornicima, kao i na naučnim skupovima širom sveta. Objavila je knjigu Žak Lakan (Orion art, 2016), a Fakultet za medije i komunikacije je 2015. izdao njenu knjigu Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti: ka novom političkom performansu.

Pretraga