Anri Maler

Anri Maler (1946), francuski politikolog, politički aktivista i predavač na Univerzitetu u Parizu VIII. Osnivač je i dugogodišnji glavni organizator udruženja Acrimed (Action critique Médias). Pripadao je Komunističkoj revolucionarnoj omladini, zatim i Ligi komunista, koju je napustio da bi osnovao komunističku organizaciju Revolucija!. Predavao je filozofiju u srednjoj školi, pre nego što je stupio na univerzitet 1996. godine, gde se zadržao 6 godina.

Autor je filozofske teze, pod mentorstvom Žan-Marija Vensana, kojom je problematizovao (ne)mogućnost utopije u kontekstu marksizma. Među brojnim publikacijama koje potpisuje treba istaći: Congédier l’utopie ? L’utopie selon Karl Marx (1994), Convoiter l’impossible: l’utopie avec Marx, malgré Marx (1995), Hegel passé, Hegel à venir (1995), Marx et l’appropriation sociale (2003), kao i koautorstva: Médias en campagne: retours sur le referendum de 2005 (2005), Médias et mobilisations sociales: la morgue et le mépris (2007).

Fakultet za medije i komunikacije je 2020. godine objavio knjigu Kako se fabrikuje javno mnjenje?, koju Maler potpisuje zajedno sa Seržom Alimijem, Matjasom Rejmonom i Dominikom Vidalom.

Pretraga