Bernar Stigler

Bernar Stigler (1952) je francuski filozof čija provokativna istraživanja vrše nadgradnju pojmova vremena i individuacije, ali i oblasti obrazovanja, budućnosti politike i ljudskog društva. Polazeći  pre svega od odnosa čoveka i tehnologije, ali i tehnološke konvergencije i digitalizacije, Stigler ne zaboravlja da podvuče ulogu amerikanizacije, konzumerizma, drugim rečima, potrošačkog kapitalizma, čime se nameće kao jedan od ključnih mislilaca 21. veka.

Direktor je Instituta za istraživanje i inovaciju (IRI) pri Centru Žorž-Pompidu, kao i predsednik i jedan od osnivača udruženja Ars Industrialis, profesor na Londonskom univerzitetu (Goldsmiths College), profesor saradnik na Tehnološkom univerzitetu u Kompjenju. Godinama je gostovao kao profesor na univerzitetima Nortvestern (Čikago) i Kembridž (Velika Britanija), kao i na Federalnoj politehničkoj školi u Cirihu (Švajcarska), a trenutno je gostujući profesor na Univerzitetu Lineburg (Nemačka). Godine 2010. u saradnji sa Ars Industrialis otvara školu filozofije u francuskom gradiću Epinej-le-Flerijel pod nazivom pharmakon.fr. Komunikacija se uglavnom odvija preko sajta na kojem redovno postavlja predavanja i organizuje video-konferencije i vebinare.

Autor je brojnih publikacija od kojih su najznačajnije: La technique et le temps (1997), Passer a l’acte (2003), Ce qui fait que la vie vaut la peine d’etre vecue: De la Pharmacologie (2010), Etats de choc: Betise et savoir au XXI siecle (2012), itd. Fakultet za medije i komunikacije 2016. godine objavio je zbornik tekstova koji je Stigler objedinio pod imenom Studije digitalnog: Organologija znanja kognitivne tehnologije.

Usluga koju pružaju akteri interneta sve manje [je] usmerena u korist korisnika interneta, pošto se njemu, putem algoritamskog profilisanja, ne nudi ono za čim on traga, već »ono što on jeste«.

Pretraga