Dominik Vidal

Dominik Vidal (1950), francuski novinar i esejista. Godine 1968. postaje jedan od vođa Unije studenata komunista i glavni urednik mesečnika Nouveau Clarté. Profesionalnu karijeru novinara nastavio je u komunističkom nedeljniku France nouvelle, zatim u u Révolution gde je bio šef sekcije za svetska pitanja od 1980. do 1986. godine. Radio je za različite novine, uključujući i La Croix. Bio je međunarodni direktor Centra za edukaciju i razvoj novinara (CFPJ) i predsednik Evropskog udruženja za novinarstvo (AEFJ). Godine 1995. pridružio se stalnom timu Le Monde diplomatique, gde je bio zamenik glavnog urednika.

Kao specijalista za pitanja Bliskog Istoka, naročito izraelsko-palestinskog sukoba, Dominik Vidal posvetio je ovoj temi mnogo knjiga; takođe je autor i sinteze dela novih nemačkih istoričara o holokaustu: Les historiens allemands relisent la Shoah (2002), Le Mal-être juif (2003), Le Mal-être arabe. Enfants de la colonisation (sa Karimom Burtelom, 2005), Les Cent Clés du Proche-Orient (sa Alenom Grešom, 2006), Comment Israël expulsa les Palestiniens 1947-1949 (sa Sebastijenom Busoom, 2007), Palestine-Israël: un État, deux États ? (2011), Le Ventre est encore fécond. Les nouvelles extrêmes droits Européennes (2012), Puissances d’hier et d’aujourd’hui. L’état du monde 2014 (sa Bertranom Badijem, 2013)

Fakultet za medije i komunikacije je 2020. godine objavio knjigu Kako se fabrikuje javno mnjenje?, koju Vidal potpisuje zajedno sa Seržom Alimijem, Matjasom Rejmonom i Anrijem Malerom.

Pretraga