Dragana Stojanović

Dragana Stojanović (1983) je etnomuzikološkinja, teoretičarka studija kulture, umetnosti i medija. Interesovanja za studije roda i, posebno, za specifičnu pozicioniranost ženskog tela i subjektiviteta u području jezičko-reprezentacijskih prostora proširuje u domenima teorije umetnosti, poststrukturalističkih studija, feminizama, postfeminizama i teorijske psihoanalize.

Osnovne i master studije etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završila je 2009. Doktorsku disertaciju je odbranila 2014. na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, pri Centru za interdisciplinarne studije – Grupa za teoriju umetnosti i medija. Radi kao docentkinja za oblasti Kultura − studije kulture i Teorija umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Objavila je radove u različitim naučnim i stručnim časopisima i zbornicima iz oblasti teorije umetnosti, etnomuzikologije i pedagogije, kao i monografiju Portreti i sećanja jevrejske zajednice Srbije pre Holokausta. Priručnik za nastavnike i nastavnice (Savez jevrejskih opština Srbije, 2015.). Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. godine njenu studiju Interpretacije mapiranja ženskog tela.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.