Džejms Lavlok

Engleski hemičar, lekar, ekolog i futurista (James Lovelock) najpoznatiji po osmišljavanju hipoteze Gaje, ideje da je sav život na Zemlji deo entiteta koji reguliše površinske i atmosferske procese Zemlje. Jedan je od prvih koji je isticao efekte ugljen-dioksida kao štetne za životnu sredinu i upozoravao na globalno zagrevanje usled efekta staklene bašte.

Diplomirao je hemiju na Univerzitetu u Mančesteru, a doktorirao medicinu i biofiziku na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu. Radio je u Nacionalnom institutu za medicinska istraživanja (NIMR) u Londonu, na Univerzitetu Harvard gde se bavio krioprezervacijom, kao i na Univerzitetu Jejl gde je izumeo detektor za hvatanje elektrona pomoću koga je po prvi put moglo da se izmeri prisustvo pesticida DDT, polihlorovanih bifenila (PCB) i hlorofluorougljovodonika (CFC) u hrani i atmosferi. Dok je dizajnirao naučne instrumente za NASA, razvio je hipotezu Gaje. Napisao je nekoliko naučnih knjiga o životnoj sredini zasnovanih na hipotezi Gaje, od kojih su najvažnije: Gaia: A New Look at Life on Earth (1979), Great Extinction (1983), The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning (2000).

Fakultet za medije i komunikacije je 2023. godine objavio njegovu poslednju knjigu u kojoj uvodi tezu o završetku ere Antropocena i početku nove koju naziva “novacen”: Novacen: nadolazeće doba hiperinteligencije.

Pretraga