Džodi Din

Džodi Din (1962) je američka politička filozofkinja i profesorka na odseku za političke nauke u Hobart and William Smith Colleges u Ženevi, u državi Njujork. U svojim istraživanjima i radovima bavi se prostorom i mogućnošću savremene politike. Džodi Din ulaže veliki napor da raščlani teze Harta, Negrija, Agambena, Žižeka i Badijua, čime jasno kontekstualizuje svoju političku i filozofsku misao, a kroz dijalog sa levom filozofskom strujom pruža i sopstveni doprinos viziji revolucionarnog subjekta.

Bila je urednica časopisa Feminism and the New Democracy (1997), Cultural Studies and Political Theory (2000), Empire’s New Clothes: Reading Hardt and Negri (2004), i mnogih drugih. Napisala je jedanaest knjiga od kojih su najvažnije: Solidarity of Strangers (1996), Aliens in America (1998), Publicity’s Secret (2002), Zizek’s Politics (2006), Democracy and Other Neoliberal Fantasies (2009), Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive (2010), Crowds and Party (2016).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2014. godine jednu od njenih najznačajnijih knjiga Komunistički horizont u kojoj autorka, polazeći od istorijskih grešaka izvlači pouke i predstavlja današnju perspektivu “jedine artikulisane alternative kapitalizmu.”

Komunizam se ponovo javlja kao magnet za političku energiju zato što je bio i ostao alternativa kapitalizmu.

Pretraga