Edvard Sodža

Edvard V. Sodža (1940 – 2015) je bio postmoderni politički geograf i urbanista, u akademskim krugovima poznat kao autor teorije „trećeg prostora“ (Thirdspace) i „prostorne pravde“ (Spartial Justice). Poslednjih dvadeset godina njegovo istraživanje je bilo fokusirano na urbanu transformaciju postmetropolisa. Osim osvrta na radove francuskog intelektualca Mišela Fukoa, najveći doprinos profesora Sodže prostornoj teoriji i polju kulturne geografije njegova je upotreba rada, odnosno njegova interpretacija francuskog marksističkog urbanog sociologa Anrija Lefevra, autora Proizvodnje prostora. Sodža je osavremenio Lefevrov koncept prostorne trijade vlastitim konceptom prostorne trijalektike koja uključuje treći prostor ili prostore koji su istovremeno i realni i imaginarni.

Bio je profesor humane geografije, arhitekture, urbanog planiranja i kritičke teorije grada na Fakultetu UCLA u Kaliforniji.

Neke od Sodžinih najvažnijih knjiga su: Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (1996), Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions (2000), Seeking Spatial Justice (2010), My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization (2014).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2013. godine njegovu prvu, možda i najznačajniju knjigu  Postmoderne geografije: Reafirmacija prostora u kritičkoj socijalnoj teoriji.

Pretraga