Elis Igli

Elis H. Igli je socijalna psihološkinja koja se u svom istraživanju i pisanju uglavnom bavi proučavanjem roda, stavova, predrasuda, kulturnih stereotipa i ženskog liderstva.

Redovna je profesorka i šefica katedre za psihologiju te predsednica kolegijuma Džejms Padila za umetnost i nauku na Univerzitetu Nortvestern. Takođe je i naučna saradnica na mnogim drugim univerzitetima. Doktorirala je na Univerzitetu Mičigen.

Pored brojnih stručnih časopisa i zbornika koje je priredila, Igli je autorka dve knjige: Sex Differences in Social Behaviour: A Social Role Interpretation (1999) i The Psychology of Attitudes (1993),  zajedno sa Šeli Čejkin. Kourednica je četiri knjige, uključujući i Psychology of Gender (2004).

Fakultet za medije i komunikacije je objavio 2013. godine knjigu Kroz lavirint: istina o tome kako žene postaju liderke koju uz Elis Igli potpisuje i autorka Linda Karli.

Uspešne žene lideri imaju tendenciju da se ponašaju kao uzori, inspirišući i ohrabrujući druge. Ove osobine ih čine pogodnim za lidere organizacija koje smo razvili u modernom svetu.

Pretraga