Emanuel Tajeb

Francuski politikolog koji se u svom radu fokusira na nasilje i njene vidove ispoljavanja, iz istorijske i savremene perspektive. Takođe se bavi i konceptima „biomoći“ i „tanatomoći“, kao i politikama tela uopšte. S druge strane, usmeren je na promišljanje događanja u javnoj sferi kao što su propaganda, teorije zavere i glasine, a u poslednje vreme i na analizu političkih TV serija.

Predaje na Univerzitetu za političke nauke, Sciences Po Lyon. Počasni je član Instituta francuskog univerziteta, urednik časopisa Quaderni, bloger i kritičar.

Objavio je brojne članke o smrtnim kaznama, političkom u serijama, kao i knjige: La Guillotine au Secret (2011), Séries politiques (2020).
Fakultet za medije i komunukacije objaviće u aprilu 2021. njegovu prvu knjigu, posvećenu analizi TV serije House of Cards: politika zločina.

Pretraga