Eme Sezer

Eme Sezer (1913 – 2008) frankofoni i francuski pesnik, pisac i političar sa Martinika, kao i veliki borac za ljudska prava.

Bio je jedan od osnivača „Pokreta crnaštva” (Movement de la Negritude) poniklog u krilu pariskog časopisa „Crni student” (L’Etudiant noir) u kome su pisali, između ostalih, Leopold Sedar Sengor i Leon Gontran Damas. Uporedo s političkom aktivnošću, pojavljuju se i njegove prve pesme u časopisu Tropiques, u kojima izražava svoj otpor prema višijevskom režimu. Uz brojne zbirke poezije 1969. godine piše i pozorišni komad Une Tempête kao teatarsko-literarni odgovor na Šekspirovu tragikomediju Bura.

Fakultet za medije i komunikacije je 2015. godine objavio njegov esej Rasprava o kolonijalizmu. Osnovna Sezerova tvrdnja u ovom eseju jeste da je ideja o “civilizovanju” neevropskog sveta naknadno izmišljena kako bi se opravdali zločini koje su počinili kolonizatori. Sezerovo, sada već klasično delo, je, kada je prvi put objavljeno u Francuskoj 1950. godine, inspirisalo borbu za ljudska prava u Africi, Latinskoj Americi i Karibima. Zbog radikalnih izjava i celokupnog tona esej je često opisivan i kao “objava rata” kolonijalizmu.

Civilizacija koja odluči da zatvori oči pred svojim najvažnijim problemima je obolela civilizacija.

Pretraga