Enco Traverso

Enco Traverso (1957), italijansko-francuski istoričar koji se u svom radu bavi modernom i savremenom Evropom. Njegova istraživanja su usmerena na intelektualnu istoriju i političke ideje 20. veka. Rođen je u Italiji, diplomirao je savremenu istoriju na Univerzitetu u Đenovi, a doktorirao na Školi za napredne studije društvenih nauka (EHESS) u Parizu. Radio je na univerzitetima u Amsterdamu i Parizu, a trenutno predaje odseku za humanistiku na Univerzitetu Kornel u Njujorku. Piše pretežno na francuskom jeziku.

Kroz komparativne analize fašizama 20. i 21. veka ukazuje na to da se fašizam preobrazio u promenljivu ideologiju koja iskorišćava društvenu patnju generisanu usred ekstremnog nasilja neoliberalne globalizacije, oživljavajući populistički stil i označavajući neprijatelje. U svojim radovima takođe se bavi i melanholijom levice i kulturom koja ne izražava žaljenje nad žrtvama, već ih nastoji otkupiti, kulturom koja robove vidi kao pobunjene subjekte a ne kao objekte saosećanja.

Njegove najznačajnije knjige su: Les Marxistes et la question juive (1990), L’Histoire déchirée, essai sur Auschwitz et les intellectuels (1997), Le Totalitarisme: Le XXe siècle en débat (2001), À Feu et à sang: De la guerre civile européenne, 1914-1945 (2007). Neka od njegovih dela prevedena su na hrvatski jezik: Melankolija ljevice (Tim press, 2018), Nova lica fašizma (Tim press, 2018), a Fakultet za medije i komunikacije je pored knjige Istorija kao bojno polje (2020), objavio i njegov čuveni tekst Bauci fašizma (2019).

Melanholija levice je oduvek postojala, diskretna, stidljiva, često podzemna, u većini slučajeva izbačena iz zvaničnih diskursa, cenzurisana propagandom i uvek spremna da se manifestuje.

Pretraga