Enco Traverso

Enco Traverso (1957) je italijansko-francuski istoričar koji se u svom radu bavi temama totalitarizma i holokausta. Kroz komparativne analize fašizama u 20. i 21. veku ukazuje na to kako se fašizam preobrazio u promenljivu ideologiju koja iskorišćava društvenu patnju generisanu usred ekstremnog nasilja neoliberalne globalizacije, oživljavajući populistički stil i označavajući neprijatelje. Uveo je termin „post-fašizam“, koji za razliku od „neofašizma“ omogućuje analitički valjanije uočavanje kontinuiteta sa starim fašizmom, ali i diskontinuiteta spram njega. Piše i o melanholiji levice i kulture koja ne izražava sažaljenje nad žrtvama već ih nastoji otkupiti, koja robove vidi kao pobunjene subjekte, a ne kao objekte saosećanja.

Diplomirao je na studijama savremene istorije na Univerzitetu u Đenovi (Italija) 1982. godine, a svoju akademsku trajektoriju završio je doktorskim studijama na Školi za napredne studije društvenih nauka (EHESS) u Parizu 1989. godine. Radio je na univerzitetima u Amsterdamu i u Parizu, gde je živeo 20 godina, a trenutno je profesor humanistike na Univerzitetu Kornel u Njujorku. Piše pretežno na francuskom jeziku.

Najznačajnije knjige: Les Marxistes et la question juive (1990), L’Histoire déchirée, essai sur Auschwitz et les intellectuels (1997), Le Totalitarisme : Le XXe siècle en débat (2001), À Feu et à sang: De la guerre civile européenne, 1914-1945 (2007). Neka od poslednjih dela prevedena su na hrvatski jezik: Melankolija ljevice (Tim press, 2018), Nova lica fašizma (Tim press, 2018). Fakultet za medije i komunikacije priprema u 2019. godini knjigu Istorija kao bojno polje.

Melankolija ljevice uvijek je postojala, diskretna, sramežljiva, često podzemna, u većini slučajeva protjerana iz službenih diskursa, cenzurirana propagandom i uvijek spremna da se bjelodano očituje.