Feliks Gatari

Francuski psihoanalitičar, filozof, semiolog, aktivista i scenarista. Osnivač je šizoanalize, zajedno sa Žilom Delezom i ekozofije (ekološke filozofije), sa Arneom Nesom.

Gatari je u svom radu, posebno kroz saradnju s Delezom, nastojao demontirati i istovremeno koristiti teorije Frojda i Marksa, kako bi reinterpretirao osnovne pojmove žudnje i društvenog poretka kroz „političku analizu želje kakvu iskazuje ili potiskuje zapadna kultura“. Razvio je koncept tri međusobno povezane i međuzavisne ekologije uma, društva i životne sredine, “ekozofiju” koja bi povezivala ekologiju životne sredine s društvenim i mentalnim sferama.

Zajedno sa Žilom Delezom napisao je kapitalna dela kao što su: Anti-Edip (IKZS, Beograd 1990 [1972]), Tisuću platoa (Sandorf, Zagreb 2013 [1989]), Šta je filozofija (IKZS, Beograd 1995 [1991]), a samostalno Psychanalyse et transversalité (La Découverte, Pariz 1974), Shizoanalitičke kartografije (GKP i Knjigostroj, Novi Sad 2018 [1989]) i dr.

Fakultet za medije i komunikacije je 2021. godine objavio njegovu najznačajniju knjigu Tri ekologije napisanu 1989. godine.

Pretraga