Filip Balunović

Sociolog čija istraživačka i teorijska interesovanja zahvataju oblasti političke filozofije, marksizma i postmarksizma, kritičke teorije, identiteta i klasične političke teorije.

Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prvi master iz oblasti Evropskih studija i međunarodnih odnosa stekao je 2013. godine na Evropskom institutu u Nici i na Bilgi Univerzitetu u Istanbulu. Drugi master iz domena ljudskih prava i demokratije završio je na univerzitetima u Sarajevu i Bolonji 2015. godine. Doktorirao je 2020. godine na Scuola Normale Superiore u Firenci, na temu sociologije društvenih pokreta. Kao gostujući istraživač, boravio je na univerzitetima u Liverpulu, Kopenhagenu, Ljubljani, Rijeci i na Univerzitetu Humbolt u Berlinu.
Autor je monografije „Beleške sa slobode“ (Mediterran, 2014), kao i nekoliko naučnih radova iz oblasti sociologije društvenih pokreta.

Naučni je saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i docent na Fakultetu za medije i komunikacije.

Fakultet za medije i komunikacije objaviće u 2023. njegovu novu knjigu Beda ljudskih prava: desnica, pandemija i nauka kao novo polje političke borbe.

Pretraga