Frenk Paskvali

Frenk Paskvali (1974) bavi se pravnim i zakonodavnim aspektima zdravstvenih sistema, finansija, zaštite privatnosti i intelektualne svojine. Poseban fokus njegovog istraživanja predstavljaju izazovi koje pred informaciono pravo postavlja razvoj sve brže i kompleksnije tehnologije (veštačka inteligencija, algoritmi i mašinsko učenje), kao i njene etičke, pravne i društvene implikacije.

Profesor je prava na Univerzitetu Merilend. Takođe je član Savetodavnog odbora Centra za elektronsku privatnost, Instituta za konkurentnost podataka, Prava na privatnost pacijenata i Časopisa za pravno obrazovanje.

Njegovi radovi objavljivani su u najcenjenijim listovima (New York Times, Los Angeles Times, Boston Review, itd.) i jedan je od najcitiranijih autora u oblasti zdravstvenog prava u SAD. Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2018. godine njegovu knjigu Društvo crne kutije: Tajni algoritmi koju upravljaju novcem i informacijama koja razvija socijalnu teoriju reputacije, pretraživanja i finansija i nudi pragmatične reforme za poboljšanje informacione ekonomije.

Pretraga