Gi Debor

Gi Debor (1931 – 1994) je bio francuski filozof, pisac, filmadžija i boem. Živeo je na marginama društva uz svoje tri glavne ljubavi: alkohol, Marksa i Dadu.

Bio je vodeći duh Letrističke, a zatim Situacionističke internacionale (1952 – 1972), jedne od najradikalnijih revolucionarnih grupa druge polovine XX veka. Debor se prvi put oglasio filmom pod nazivom Urlici u slavu de Sada (1952). Film je bio do tada neviđena provokacija, sačinjena od naracije (sa nekoliko Deborovih poetskih i teorijskih iskaza), iskrzane filmske trake, nasumičnih kadrova, poruka ispisanih na ekranu i 20 minuta ničega (osim belog ekrana i zujanja projektora).

Autor nekoliko knjiga, niza tekstova objavljenih u glasilima Letrističke i Situacionističke internacionale, nekoliko eksperimentalnih filmskih ostvarenja i jedne društvene igre: Igre Rata. Njegova najpoznatija knjiga Društvo spektakla se prvi put pojavila u novembru 1967. godine u Parizu, a nemiri 1968. učinili su knjigu svetski poznatom. Godine 1973. Debor snima filmsku verziju Društva spektakla.

Fakultet za medije i komunikacije je objavio 2017. godine njegov tekst Uputstvo za primenu diverzije.

Spektakl je stupanj na kojem roba uspeva da kolonizuje čitav društveni život.

Pretraga