Gregori Bejtson

Britanski antropolog, lingvista i društveni naučnik koji je primenio teoriju sistema na društvene nauke. Bejtson je najbliže povezan sa konceptom dvostruke obavezanosti, koji je prvobitno predstavljen kao objašnjenje dela etiologije šizofrenije; danas je važniji kao primer Bejtsonovog pristupa složenosti komunikacije.

Pretraga