Iris Bre

Francuska novinarka, autorka i filmska kritičarka, posvećena rodnim reprezentacijama i seksualnosti u filmovima i televizijskim serijama.

Doktorirala je teoriju filma na Njujorškom univerzitetu, na temu predstavljanja samohranih majki u francuskoj kinematografiji.

Saradnica je časopisa Les Inrocks, emisije La Dispute, a od 2017. i programa La Cercle Series, prvog TV programa u Francuskoj koji je u potpunosti posvećen TV serijama. Predaje na Kalifornijskom univerzitetu u Parizu. Članica je kolektiva 50/50 koji promoviše ravnopravnost žena i muškaraca i različitosti u filmovima i audiovizuelnoj umetnosti.

Godine 2016. objavila je knjigu Sex and the Series u kojoj analizira način predstavljanja ženske seksualnosti u recentnim TV serijama.

Fakultet za medije i komunikacije objaviće u martu 2024. njenu knjigu Ženski pogled: revolucija na ekranu (2020).

Pretraga