Janko Ljumović

Janko Ljumović (1971) je producent i profesor čije osnovno polje istraživačkog rada čine scenske umetnosti, mediji, menadžment u kulturi i kulturne politike.

Diplomirao i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Vanredni je profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Nastavnički angažman imao je i na Fakultetu likovnih umjetnosti i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Od 2016. godine ministar kulture u Vladi Crne Gore. Bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta od 2008. do 2015. godine.

U međunarodnim organizacijama bio je član odbora direktora Fondacije za otvoreno društvo – predstavništvo Crna Gora (2008-2011), Nacionalnog Nadzornog odbora Švajcarskog programa za kulturu za Srbiju i Crnu Goru (2003-2006), kao i Regonalnog odbora Švajcarskog programa za kulturu za Jugoistočnu Evopu i Ukrajinu – Pro Helvetia/SDC (2006-2007). Tokom 2015. godine studijski je boravio u SAD u okviru programa International Visitor Leadership Program.

Autor je, urednik i kourednik knjiga i publikacija: Platforma za novo djelovanje kulture (2004), START-UP Creative Podgorica – Kreativne industrije Podgorice (2005), Kultura page (2007), Produkcija značenja (2011), Crnogorsko narodno pozorište 1953-2013 (2013). Fakultet za medije i komunikacije je 2015 godine objavio Representation of Gender minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, zbornik koje je kouredio sa Jasnom Koteskom i Tatjanom Rosić.

Pretraga