Jasna Koteska

Jasna Koteska (1970) makedonska je teoretičarka književnosti i književnica. Radi u oblastima teorijske psihoanalize (Frojd, Lakan, Kristeva, Klajn), književne teorije i studija roda i u širokom spektru tema: intimnost, sanitarnost, trauma, ponavljanje, minijaturizacija, kao i filozofija i književnost 19. veka, komunizam, rana psihoanaliza.

Studirala je i magistrirala (1999) književnost u Skoplju i studije roda u Budimpešti (2000). Doktorirala je 2002. godine književnost u Skoplju disertacijom: „Modeli ženskog pisanja u savremenoj makedonskoj književnosti”. Profesorka je književnosti, teorijske psihoanalize i studija roda na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skoplju.

Koteska je objavila više od 200 radova u časopisima u zemlji i inostranstvu i nekoliko knjiga. Evropska asocijacija pisaca je uvrstila njenu knjigu Komunistička intima (2008) (objavljena na engleskom 2014) u Fineganovu listu 30 knjiga za 2015. godinu. Objavila je takođe: Postmodernistički literaturni studii Makedonska kniga (2002), Makedonsko žensko pismo (2003), Sanitarna enigma (2006), Frojdovska čitanka: Rana psihoanaliza 1893-1899 (2013), Kierkegaard on Consumerism (2016).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je zbornik koji je kouredila – Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia.

Pretraga