Jasna Milošević Đorđević

Psihološkinja, koja se u svom radu ponajviše interesuje za mehanizme poverenja u društveni sistem, zdravstveno ponašanje (vakcinacija), verovanje u teorije zavera, naučnu komunikaciju, političku psihologiju.

Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je odbranila doktorsku disertaciju “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“. Objavljuje u međunarodnim časopisima radove iz oblasti socijalne psihologije i sociologije i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnica je brojnih međunarodnih naučnih projekata. Radila je u istraživačkim agencijama Gallup Srbija, Ipsos Strategic marketing. Bila je istraživač u Institutu za političke studije u Beogradu (1994-2022) na projektima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija RS i profesorka na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, kao i članica prvog saziva Naučnog saveta Fonda za nauku RS.

Prodekanka je za nauku na Fakultetu za medije i komunikacije, gde predaje i vodi Departman za psihologiju.

Fakultet za medije i komunikacije će u septembru 2024. objaviti njenu knjigu (u koautorstvu sa Milicom Vdović) “Psihologija (ne)poverenja u društveni sistem”.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.