Jelena S. Matić

Jelena Sladojević-Matić (1971) je psihološkinja i psihoterapeutkinja koja je naročito posvećena psihologiji komunikacije u radnom okruženju, organizacijskoj psihologiji, jungovskoj analitičkoj psihoterapiji, proceni i razvoju interpersonalnih veština kod drugih, kao i HR konsaltingom i organizacionim savetovanjem te korporativnim i sistemskim koučingom.

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za psihologiju. Psihoterapijskom praksom bavi se proteklih 19 godina, kao jungovski (analitički) psihoterapeut i supervizor. Individualni je član i supervizor pri Svetskoj asocijaciji za analitičku psihoterapiju. Član je Evropskog udruženja psihoterapeuta i Saveza društava psihoterapeuta Srbije, kao i Beogradskog analitičkog kruga i Srpskog analitičkog društva. Takođe je i predavač i supervizor pri edukaciji za analitički orijentisane psihoterapeute. Završila je osnovni, srednji i napredni kurs iz KBT-a; dvogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije alkoholizma u organizaciji IMZ. Sertifikovani je trener iz oblasti interpersonalnih veština (oblast komunikacije, assessment-a) sa bogatim iskustvom u oblasti organizacionog savetovanja i upravljanja ljudskim resursima. Radi na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za psihologiju.

Fakultet za medije i komunikacije je 2018. godine objavio njenu knjigu Senka u psihoterapiji: Psihoterapeut  i njegova Senka.

Pretraga