Jelisaveta Blagojević

Jelisaveta Blagojević (1966) je filozofkinja i politikološkinja, angažovana i na poljima rodnih studija, kvir teorije, studija kulture. Bavi se odnosom politike i mišljenja u savremenom svetu, svetu u kojem je sve postalo zamislivo osim ideja promene – da postojeće društvene hijerarhije nisu nepromenljive, da se sveprisutni kapitalizam može dovesti u pitanje.

Diplomirala je na Katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na Otvorenom univerzitetu London, Mylton Keynes, u oblasti savremene političke filozofije. Doktorirala je na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu — Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i multidisciplinarne studije i istraživanja: Centar za rodne studije. Radi kao redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i šef je departmana za Kritičke studije politike. Radi kao gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa, kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju. Gostovala je kao predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani, Filozofskom fakultetu u Beogradu, Novom Sadu i Sofiji i mnogim drugim obrazovnim institucijama. Od 2001. godine je jedna od koordinatorki i predavačica u Centru za ženske studije i istraživanje roda u Beogradu, gde je takođe i urednica biblioteke Rod i kultura.

Objavila je više stručnih članaka i uredila je nekoliko zbornika i temata u stručnim časopisima. Godine 2008. u Skoplju objavljuje knjigu Hieroglyphs of Jealousy (Euro Balkan Institut). Fakultet za medije i komunikacije objavio je do sada zbornike koje je kouredila: Moć / Mediji / & (2012), #Political (2017), Periferije političkog (2017), kao i njene autorske knjige Zajednica onih koji nemaju zajednicu (2008) i Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život  (2014).

Logika nedeljnog ručka je institucionalizovana, utkana u sistem, potvrđena automatizmima svakodnevnog ponašanja, osigurana strahom i osećanjem ugroženosti.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.