Jovan Čekić

Jovan Čekić (1953) je filozof, teoretičar umetnosti i konceptualni umetnik. Pod uticajem Delezove filozofske misli alternativne prostore vidi kao rezervate unutar kapitalističke mašine i poziva na eksperimentisanje sa realnim prostorima kao drugačijim modusima povezivanja sa svetom. Bavi se i problemima sa kojima se suočava umetnost 20. veka, posebno s aspekta promena koje su nastale sa pojavom tehničke reprodukcije, kao i mapiranjem pomaka u umetnosti koji najavljuju smenu kulture pisma kulturom ekrana.

Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Redovni je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i na Cetinju, i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143. Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000). Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997), Communis (2006). Urednik je za teoriju u časopisu Moment, glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu New Moment (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002), BELEF-a (2003, 2004). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Godine 1998. u izdanju Geopoetike objavljuje knjigu Presecanje haosa. Fakultet za medije i komunikacije objavio je zbornike koje je kouredio: Moć / Mediji / & (2012), Slika / pokret / transformacije (2013), Slike / singularno / globalno (2013), Nova povezivanja: od scene do mreže (2017) i njegovu autorsku knjigu Izmeštanje horizonta (2015).

Strah pripada budućnosti, a uživanje prošlosti, pa je svako sada-i-ovde tek transfer iz neispunjenih strahova u uživanje u sećanju.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.