Jovana Timotijević

Jovana Timotijević (1979) doktorantkinja politikologije i politička aktivistkinja. Oblast u okviru koje misli, piše i istražuje predstavlja susret feminističke i kvir teorije i savremene političke teorije, sa jedne, i prostornih poltika, sa druge strane.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. U Centru za ženske studije završila je jednogodišnji dodiplomski program Ženskih studija 2012/13, a potom i master na Fakultetu političkih nauka Teorije kulture i studije roda (2016), sa tezom „Topografija političkog: Kategorija mesta u feminističkoj kvir teoriji i političkoj teoriji Žaka Ransijera“, gde je trenutno studentkinja doktorskih studija kulture i medija. Radila je kao članica kreativnog tima B92 (u vremenu u kom je to još uvek bio nezavisni medij), kao dugogodišnja članica koordinatorskog tima projekta „Slobodna zona“, a trenutno je koordinatorka projekata i istraživačica u Centru za istraživanje kultura, politika i identiteta. Učestvovala je na različitim tribinskim programima koji su posvećeni pitanjima politike i roda, između ostalog, na programima „Manjinska čitanja politike“ u organizaciji IPAK.centra i Centra za ženske studije u Domu omladine Beograda, kao i u okviru letnjeg programa „Feminist Critical Analysis“ u Dubrovniku, u organizaciji Centra za rod i politiku (Fakultet političkih nauka). Dobitnica je stipendije „Žarana Papić“ Rekonstrukcije Ženski fond za doktorske studije 2015. godine i za master studije roda 2014. godine.

Autorka brojnih radova i kourednica zbornika Periferije političkog: o afektima, stvarima i zajednicama koji je Fakultet za medije i komunikacije objavio 2017. godine.

Pretraga