Katrin Malabu

Katrin Malabu (1959) je jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja. U svom istraživanju i pisanju bavi se širokim spektrom tema i mislilaca, od Hegela i Frojda do Hajdegera i Deride, kao i temama na prelazu filozofije, neuronauka i psihoanalize, sa posebnim osvrtom na koncepte i razlike unutar feminizma. Centralno mesto u njenom radu zauzima pojam plastičnosti, koji je preuzela od Hegela, a koji se pokazao plodnim u okviru savremenih ekonomskih, političkih i društvenih diskursa.

Predaje filozofiju u Centru za istraživanja moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu. Njene najvažnije knjige su: Les Nouveaux Blesses: de Freud a la neurologie (2007), Ontologie de l’accident: Essai sur la plasticite destructrice (2009) [Ontologija nezgode: esej o razaralačkoj plastičnosti, Multimedijalni institut, 2016], Self and Emotional Life: Merging Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience, koautorstvo sa Adrijan Džonstonom (2013), Avant demain. Epigenese et rationalite (2014).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je njenu prvu studiju o plastičnosti mozga Šta da radimo sa našim mozgom? (2017), njenu autokritiku na tu knjigu Preobražaji inteligencije (2018), esej iz karantina Karantin unutar karantina (2020), kao i najnoviju knjigu Izbrisano uživanje: klitoris i mišljenje.

Ako se plastičnost mozga i njegova moć improvizacije i interpretacije mogu u potpunosti simulirati procesorom, šta je onda ono što preostaje?

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.