Katrin Malabu

Katrin Malabu (1959) je jedna od najznačajnijih savremenih francuskih filozofkinja. U svom istraživanju i pisanju bavi se širokim spektrom tema i mislilaca, od Hegela i Frojda do Hajdegera i Deride, kao i temama na prelazu filozofije, neuronauka i psihoanalize. Centralno mesto u njenom radu zauzima pojam plastičnosti, koji je preuzela od Hegela, a koji se pokazao plodnim u okviru savremenih ekonomskih, političkih i društvenih diskursa. Trenutno istražuje zajedničko uporište antiteleoloških tendencija u filozofiji, politici i biologiji.

Predaje filozofiju u Centru za istraživanja moderne evropske filozofije na Univerzitetu Kingston u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Irvineu. Njene najvažnije knjige su: Les Nouveaux Blesses: de Freud a la neurologie (2007), Ontologie de l’accident: Essai sur la plasticite destructrice (2009) [Ontologija nezgode: esej o razaralačkoj plastičnosti, Multimedijalni institut, 2016], Self and Emotional Life: Merging Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience, koautorstvo sa Adrijan Džonstonom (2013), Avant demain. Epigenese et rationalite (2014).

Fakultet za medije i komunikacije objavio je njenu prvu studiju o plastičnosti mozga Šta da radimo sa našim mozgom? (2017) i njenu autokritiku na tu knjigu Preobražaji inteligencije (2018), kao i esej iz karantina Karantin unutar karantina (2020)

Ako se plastičnost mozga i njegova moć improvizacije i interpretacije mogu u potpunosti simulirati procesorom, šta je onda ono što preostaje?

Pretraga