Kristina Brajović Car

Kristina Brajović Car (1977) je sertifikovani psihoterapeut, transakcioni analitičar i sistemski porodični savetnik.

Diplomirala je psihologiju 2005. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije 2007, a doktorirala psihologiju 2014. na Tilburg Univerzitetu u Holandiji. Od 2014. godine je istraživač/pridruženi član Taos Instituta sa sedištem u SAD (Pensilvanija) i Evropi (Holandija). Predaje na Departmanu za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Od 2016. ima zvanje i poziciju trenera i supervizora Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (PTSTA).

Urednica je žurnala EATA Newsletter Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA) čiji je član. Osnivač je Balkanske asocijacije za transakcionu analizu. Konsultant Bel Medic-a za oblast psihološkog testiranja i procene, kao i psihoterapije i savetovanja. Od 2016. godine je nosilac i koordinator regionalnog naučnog istraživanja koje finansira Evropska asocijacija za Transakcionu analizu.

Pretraga