Linda Karli

Linda L. Karli je američka socijalna psihološkinja čija ključna istraživanja se tiču pozicije žena lidera, odnosno rodna diskriminacija i izazovi s kojima se žene suočavaju u stručnim oblastima.

Doktorirala je u oblasti socijalne psihologije na Univerzitetu Masačusets u Amherstu. Aktivna je u stručnim organizacijama u oblasti psihologije i menadžmenta i članica je upravnog odbora Društva za psihologiju žena. Na Velsli koledžu kao vanredna profesorka na katedri za psihologiju predaje na kursevima za organizacionu i primenjenu psihologiju. Takođe je pokrenula i vodila radionice za obuku o rodnoj raznolikosti i pregovaranju, kao i radionicama za rešavanje konflikta za liderke, i držala predavanja o rodu i rodnoj raznolikosti za različite poslovne, akademske i druge organizacije.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2013. godine knjigu Kroz lavirint: istina o tome kako žene postaju liderke, koju je pisala zajedno sa Elis Igli.

Kada žene nisu izrazita manjina, njihov identitet kao žena postaje manje izražen, i veća je verovatnoća da će kolege reagovati na njihove akcije vodeći se njihovim individualnim kompetencijama.

Pretraga