Ljiljana Bulatović

Ljiljana Bulatović (1963) je teoretičarka medija i novinarka koja daje važan doprinos u oblastima medijske pismenosti, medijske pedagogije, istraživačkom novinarstvu, novinarskoj stilistici, odnosima sa javnošću, kao i digitalnim i postdigitalnim medijskim praksama.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a doktorirala na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima. Gostujući je predavač na Universidad Technologico de Monterrey (Mexico City, 2009), Fakultetu za menadžment (Novi Sad, Sremski Karlovci, 2006-2014), Novosadskoj novinarskoj školi (2000-2004). Radi kao redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.

U istraživačkom je timu na projektu „Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene” (2010-2017), MPNTR Republike Srbije. Članica je programskih i naučnih odbora domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, kao i UO JMU RTV Vojvodine (2010-2015) te UNS i International Federation of Journalists. Recenzentkinja je u domaćim i stranim časopisima, a radila je i na više projekata iz oblasti medija. Urednica je i novinarka u RTV CG i RTV Vojvodine.

Autorka je brojnih radova izloženih na domaćim i međunarodnim konferencijama, publikovanih u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Takođe, autorka je knjiga: Novinarstvo (Media Art, 2011), Masovni mediji (Cekom books, 2009), Uvod u medije (Cekom books, 2006). Priredila je zbornik Digitalni marketing: izazovi i očekivanja u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.