Luiđi Fontanela

Italijanski pesnik i pisac, kritičar, prevodilac. Diplomirao je na Univerzitetu Sapienza u Rimu i Univerzitetu Harvard. Predavao je na Univerzitetu Kolumbija, Univerzitetu Prinston i Velsli koledžu. Trenutno je profesor italijanskog jezika na Univerzitetu Stoni Bruk. Osnivač je udruženja IPA (Italijanska poezija u Americi), urednik Gradive i Gradiva Publications. Predsednik je Međunarodne nagrade za poeziju „Gradiva“, ustanovljene 2012. godine. Za književnu karijeru dobio je Nacionalnu nagradu za poeziju „Frascati“ 2014. godine.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.