Luiđi Fontanela

Italijanski pesnik i pisac, kritičar, prevodilac. Diplomirao je na Univerzitetu Sapienza u Rimu i Univerzitetu Harvard. Predavao je na Univerzitetu Kolumbija, Univerzitetu Prinston i Velsli koledžu. Trenutno je profesor italijanskog jezika na Univerzitetu Stoni Bruk. Osnivač je udruženja IPA (Italijanska poezija u Americi), urednik Gradive i Gradiva Publications. Predsednik je Međunarodne nagrade za poeziju „Gradiva“, ustanovljene 2012. godine. Za književnu karijeru dobio je Nacionalnu nagradu za poeziju „Frascati“ 2014. godine.

Pretraga