Luka Bešlagić

Luka Bešlagić (1985) teoretičar je književnosti i medija koji se bavi hibridnim transdisciplinarnim teorijama u polju humanistike i, po­sebno, teoretizacijom eksperimentalne tekstualne prakse.

Završio je osnovne studije na Fakulte­tu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, gde je stekao i zvanje mastera komunikologije. Na doktorskom studijskom programu Transdiscipli­narne studije savremene umetnosti i medija, pri FMK, odbranio je doktorsku disertaciju sa temom „Teorije savremene eksperimentalne tekstualne produkcije“. Radi kao docent na fakultetu gde je stekao akademsko obrazovanje.

Objavljuje radove u naučnim časopisima i tematskim zbornicima (AM: Journal of Art and Media Studies, Srpska politička misao, Preplitanja i ukrštanja [Hibridnost u književ­nosti]: zbornik radova i dr). Autor je i eksperimentalnih tekstova koji postvaruju opisana teorijska istraživanja (časopisi: ProFemina, Agon, Proletter), te knjige Dva govora romana (2012), koja poližanrovski uodnošava teorijski i književni diskurs.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je Bešlagićevu knjigu Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije (2017).

Sve više insistiram na događajnosti tekstualnosti

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.