Maja Stanković

Maja Stanković (1975) je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?

Diplomirala je 2001. godine na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Istorija moderne umetnosti. Magistrirala 2008. godine na istom fakultetu. Na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine je odbranila doktorsku tezu „Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju 20. i početku 21. veka“. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović“ za 2018. godinu, konkretno za tekst „Art is what makes life more interesting than art“, objavljen u Zborniku Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti savremene umetnosti. Jedna je od pokretača elektronskog časopisa za savremenu umetnost www.dipassage.org koji postoji od 2002. godine. Od 2008.  članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Urednica je studentskog elektronskog časopisa Propeler. Za Fakultet za medije i komunikacije, zajedno sa Jovanom Čekićem, priredila je zbornike Slika / pokret / transformacija (2013) i Slike / singularno / globalno (2013) i objavila svoju studiju Fluidni kontekst: Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti (2015). U julu 2021. biće objavljena i njena druga knjiga Umrežena slika.

Pretraga