Maja Stanković

Maja Stanković je teoretičarka i istoričarka umetnosti koja u svojim radovima i istraživanjima pokušava da odgovori na pitanja: zašto je kontekst neophodan za razumevanje savremene umetnosti? Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja, ali i između umetničkog i neumetničkog? Kako je biopolitika ušla u umetnost i šta su biopolitičke prakse?

Diplomirala istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Magistrirala je 2008. godine, a 2013. godine je doktorirala na istom fakultetu. Od 2001. godine objavljuje radove iz oblasti savremene umetnosti, teorije i kritike. Jedna je od pokretača prvog elektronskog časopisa za savremenu umetnost di-passage.org (2002–08) (sa Maidom Gruden, Marom Prohaskom Marković i Jovanom Čekićem), studentskog elektronskog časopisa o savremenoj umetnosti i kulturi Propeler (2010–2016) u okviru Departmana za digitalne umetnosti FMK, kao i platforme studijesavremenosti.org (2017–) (sa Jovanom Čekićem).

Od 2008. članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Od 2011. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za digitalne umetnosti, gde je redovna profesorka. Dobitnica je nagrade »Lazar Trifunović« za 2018. godinu.

Za Fakultet za medije i komunikacije objavila je dva zbornika posvećena pokretnoj slici (zajedno sa Jovanom Čekićem): Slika / pokret / transformacija (2013) i Slike / singularno / globalno (2013), svoju prvu knjigu Fluidni kontekst (2015), kao i svoju najnoviju knjigu Umrežena slika (2022).

Pretraga