Marija Branković

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala 2016. u oblasti soci¬jalne psihologije. Edukovala se u oblasti racionalno-emotivne bihejvioralne terapije.

U svom radu se bavi socijalnim identitetima i njihovim psihološkim osnovama, naročito u postkonfliktnim regionima, kao i različitim iracionalnim uverenjima i njihovim psihološkim osnovama i posledicama. Imenovana je za ambasadorku Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju 2022. godine, sa ciljem da širi uvide o koristima socijalne psihologije i doprinese daljim evropskim integracijama regiona južne i istočne Evrope.

Autorka je niza pubilkacija iz oblasti socijalne i političke psihologije, koji se bave stavovima, socijalnim identitetima i bazičnim motivima u međugrupnim odnosima. Učestvovala je u nizu međunarodnih konferencija i istraživačkih projekata i usavršavala se na Univerzitetima u Lejdenu, Ulmu, Utrehtu i Levenu. Članica je Međunarodnog društva za političku psihologiju i Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju. Posvećena je društveno angažovanoj nauci i naporima da se naučni uvidi primene u kreiranju društva za dobrobiti ljudi i ostalih životinja, kao i životne sredine.

Fakultet za medije i komunukacije objavio je 2022. godine njenu prvu knjigu Psihologija ljudi i (ostalih) životinja.

Pretraga