Mark Fišer

Kulturni i politički teoretičar, muzički kritičar, pisac i bloger, tvorac termina “kapitalistički realizam”, filozofskog koncepta na koji su uticali Altiserova koncepcija ideologije, kao i rad Fredrika Džejmsona i Slavoja Žižeka. Pošto u okviru kapitalizma nema prostora za zamišljanje alternativnih oblika društvenih struktura, a mlađe generacije se ne bave prepoznavanjem alternativa, Fišer tvrdi da je kapitalistički realizam propagirao “poslovnu ontologiju” koja na sve strukture gleda kao na biznis, uključujući i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Pripadao je paraakademskom pokretu Univerziteta Varvik koji se bavio ispitivanjem kibernetičke kulture (Cybernetic Culture Research Unit). Radio je kao nastavnik na Departmanu za vizuelnu kulturu na Goldsmitu (Univerzitet u Londonu). Tokom 1990-ih je pod pseudonimima objavljivao muzičku kritiku, da bi se tokom 2000-ih u potpunosti posvetio svom blogu K-Punk, na kome se bavio širokim spektrom filozofskih, kulturoloških i političkih tema.

Objavio je tri publicističke knjige, koje su postigle veliki uspeh: Capitalist Realism: Is there no alternative?, Ghosts of My Life: Writings on Depression i The Weird and the Eerie.

Našu eru određuje neizmerna arhivatorska anksioznost. Ali tu se ne radi samo o prelakoj dostupnosti prošlosti. Radi se takođe i o radu na arhiviranju sadašnjosti.

Pretraga