Marko Pejović

Marko Pejović (1972) je psiholog, psihoanalitički psihoterapeut, teoretičar umetnosti i pozorišni praktičar. Inicirao je i realizovao projekte koji primenjuju inkluzivne principe u savremenom plesu, a čiji su učesnici bili umetnici i pripadnici različitih marginalizovanih grupa. Kroz svoj teorijski rad bavi se politikama tela u instituciji plesa.

Autor je dramskih tekstova Smrt i život pokusnih kunića (pohvala Udruženja dramskih pisaca Srbije), Priča o krvavim pletenicama, Dorina zemlja Oz (produkcija Kazalište lutaka Mostar). Radio je dramaturgiju za nekoliko plesnih produkcija: Kriva za Gausa, Reset (nagrada festivala INFANT 2010), Tanatos, Psi, Vrste (nagrada Udruženja baletskih umetnika Srbije 2016). Koautor je predstava Tišina, Afanisis ili o presvlačenju, Hegel i duga lista prevara. Izvršni je direktor Festivala društveno angažovanog teatra Van okvira / Off Frame, koji organizuje Grupe „Hajde da…“, čiji je član.

Pisao je brojne tekstove za stručne časopise i zbornike, a Fakultet za medije i komunikacije je 2016. objavio njegovu knjigu Četiri diskurzivne tačke plesne prakse.

Pretraga