Matjas Rejmon

Matjas Rejmon, ekonomista i predavač čiji se istraživački rad fokusira na ekonomiju životne sredine, gradski transport, energetiku i medije.

Predaje na Univerzitetu u Monpeljeu i Univerzitetu u Evriju, gde je istraživač Centra za studije ekonomske politike. Saradnik je Le Monde Diplomatique-a, član redakcije Le Plan B-a, kao i suosnivač udruženja Acrimed.

Autor je nekoliko knjiga o medijima, među kojima su i: Médias et mobilisations sociales (sa Anrijem Malerom, 2007) i Tous les médias sont-ils de droite? (sa Gregorijem Rzepskim, 2008).

Fakultet za medije i komunikacije je 2020. godine objavio knjigu Kako se fabrikuje javno mnjenje?, koju Maler potpisuje zajedno sa Seržom Alimijem, Anrijem Malerom i Dominikom Vidalom.

Pretraga