Milica Kočović De Santo

Milica Kočović De Santo se bavi interdisciplinarnim istraživanjima, kritički spajajući veliki broj oblasti, ekonomsku teoriju sa studijama kulture, političkom ekologijom i odrastom. Želja joj je da doprinosi naučno, predavački i praktično kroz studije odrasta u zemlji i inostranstvu, kroz kreiranje formalnih i neformalnih novih naučnih saznanja, silabusa i konkretnih lansiranja drugačijih sistemskih praksi – prema pravednijem životu na Planeti.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2017. godine. Od 2022. pohađa MA “Degrowth: Ecology, Economics and Policy” u okviru Autonomnog Univerziteta u Barseloni.

Pretraga