Milica Vdović

Psihološkinja, transakciona analitičarka pod supervizijom i SEE praktikant. Njena uža interesovanja uključuju teme kao što su poverenje, ekonomska nejednakost, ekologija i moralna psihologija (shvaćena u širem smislu).

Završila je osnovne i master studije iz psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Nakon toga, dodatno se usavršavala studijama iz statistike na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu u Moskvi (HSE).

Njeni radovi su objavljeni u najprestižnijim časopisima, kao što su Nature Human Behavior i PNAS. Radila je kao asistent iz socijalne psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije i u FMK laboratoriji.

Pretraga

NA ODMORU SMO
od 22.7. do 26.8.

Sve knjige naručene u ovom periodu šaljemo 26. avgusta.