Mirjana Stošić

Mirjana Stošić (1978) je teoretičarka književnosti i medija, čije polje istraživanja se širi i na semiologiju, studije kulture, studije Balkana, kritičku teorija, politike tela i teorije monstruma.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; 2007. godine upisala je postdiplomske studije, a 2010. godine joj je odobrena izrada doktorske teze na Univerzitetu Singidunum, gde je odbranila rad na temu „Drugi kulture: monstrumi, prostori, tela”. Pohađala je nastavu u okviru Centra za istoriju i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Docentkinja je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, koordinatorka za izdavačke i nastavne delatnosti Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) i programska koordinatorka i predavačica na Letnjoj školi za seksualnosti, kulture i politike (Summer School for Sexualities, Cultures and Politics).

Autorka je brojnih radova i učestvovala je na velikom broju konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Među poslednjim objavljenim radovima su tekstovi “Inns and Mils of Balkan – European Monstrous Spaces” (Places and Spaces of Monstrosity, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2014),  „Body Name – The Brotherhood Chronotope and Social Choreography“ (Култура/Culture, Skopje, 2013), „Ksenopoetike Rolana Barta i Viktora Šklovskog – diskursi ne o ljubavi“ (Jezik, književnost, diskurs. Filozofski fakultet u Nišu, 2015), itd.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je zbornike koje je uredila i kouredila: Strategije čitanja (2014), #Political (2017) i Periferije političkog (2017).

Pretraga