Nada Šarac

Nada Šarac (1958) je specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, primarno u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Poslednjh deset godina radi kao rukovodilac Odeljenja za profesionalnu obuku u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Autorka je više akreditovanih programa obuke namenjenih razvoju kompetencija za neposredan rad sa korisnicima i uspostavljanje usluga namenjenih različitim ciljnim grupama, a posebno deci, mladima i porodicama.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2018. godine priručnik Supervizija u centru za socijalni rad koji je kouredila sa Ivom Branković i Svetlanom Živanić

Pretraga