Naomi Klajn

Naomi Klajn je višestruko nagrađivana kanadska novinarka, autorka i aktivistkinja. U svom radu se zalaže za alterglobalizam i održanje životne sredine. Studirala je na Univerzitetu u Torontu i u Londonskoj školi za ekonomiju. Piše za The Intercept, The Guardian, The Rolling Stone i The Nation. Suosnivačica je organizacije za klimatsku pravdu The Leap.

Postala je internacionalno poznata sa svojom prvom knjigom No Logo (1999 [VBZ, 2002]) u kojoj ukazuje na mane kapitalizma, neoliberalizma i globalizacije kroz kritiku marketinške i brending prakse velikih kompanija. Kritičku analizu istorije neoliberalne ekonomije, posebno Čikaške škole, detaljno je izložila u knjizi Doktrina šoka (2007 [VBZ, 2008]), u kojoj uvodi pojam »kapitalizam propasti« kojim opisuje oblik ekstremnog kapitalizma koji zagovara privatizaciju i deregulaciju u stanjima rata ili prirodnih katastrofa. Poslednjih godina se u potpunosti posvetila borbi za klimatsku pravdu, odnosno, ukazivanju na konflikte između posledica nekontrolisanog kapitalizma i smanjenja globalnog zagrevanja, pogotovo kroz knjige This Changes Everything (2014), The Battle for Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists (2018).

Fakultet za medije i komunikacije objaviće u septembru 2021. njenu najnoviju knjigu o klimatskim promenama On Fire.

Pretraga