Nataša Krstić

Nataša Krstić (1972) je marketinški stručnjak, ekonomista i predavač čiji fokus u istraživanju je okrenut marketingu na internet pretraživačima, društveno odgovornom poslovanju i digitalnoj komunikaciji.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1994, smer: finansije, bankarstvo, osiguranje), gde je stekla i diplomu magistra ekonomskih nauka (2006). Na Univerzitetu Singidunum odbranila je doktorsku disertaciju 2014. godine iz oblasti menadžmenta. U 2015. godini stekla je zvanje diplomiranog stručnjaka za digitalni marketing (Dip DigM) koje dodeljuje ugledni britanski Institut za direktni i digitalni marketing (IDM) na osnovu položene „Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga“. U 2016. godini specijalizirala je i optimizaciju veb-sajta na pretraživačima (SEO) na Univerzitetu Kalifornija – UC Davis, a poseduje i sertifikate Google AdWords, Google Analytics, Google Digital Garage i Facebook Bluesteps. Vanredni je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. Autorka je Strategije komunikacije Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. godine njen pojmovnik Digitalni marketing.

Pravi projekat odgovornosti nije onaj koji je najskuplji, već onaj koji korenito i dugoročno menja društvenu svest i skreće pažnju na neki gorući problem zajednice.