Nevidljivi komitet

Nevidljivi komitet je ime anonimnog autora (verovatnije više osoba) koji je napisao francuske radikalne levičarske radove, anarhističke literature. Identitet Nevidljivog komiteta najčešće se vezuje za grupu francuskih anarhista Tarnac Nine. Zajedničke teme koje se obrađuju u delima Nevidljivog komiteta uključuju anarhizam, antikapitalizam, antietatizam, komunizam, francusku kultura, globalne pokrete protesta, civilizaciju 21. veka. Radovi dosledno opisuju opšte gađenje nad dominantnom politikom u zemlji, ekonomijom i društvom rane civilizacije 21. veka. Kao motivaciju iskoristili su nekoliko nedavnih protesta širom sveta, kao što su francuski neredi 2005. i Arapsko proleće. Komitet oštro kritikuje kapitalizam, državu, policiju i svetsku ekonomiju, definišući ih kao svoje neprijatelje i nazivajući ih uzročnicima patnje u svetu. Zalažu se za insurekcionizam, koji može (ali ne nužno) uključivati nasilje kao najbolji dostupni način grupisanja kako bi se svet doveo u stanje u kome je život svima prihvatljiv, gde postoje društvene veze i prijateljstvo u okvirima komune, gde vladaju jednostavnije ljudske interakcije – za razliku od trenutnih apstraktnih političkih koncepata suverene države. Komitet promoviše i brani svet, dok istovremeno kritikuje njegove strateške nedostatke.

Najvažniji radovi komiteta prevedeni su i na mnoge svetske jezike, a na srpskom jeziku su se 2016. godine pojavili u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije naslovi: Našim prijateljima i Pobuna koja dolazilektira za najhrabrije, verbalna baklja za revolucionare koji su predugo sedeli u mraku.

Nema revolucionarnog pokreta bez odgovarajućeg jezika pomoću kojeg se može istovremeno artikulisati situacija sa kojom se suočavamo i ono moguće kao sredstvo izlaženja na kraj sa njom.

Pretraga