Nikolas Nova

Francusko-švajcarski etnograf i istraživač dizajna, socio-antropolog i kustos. Njegov rad leži na preseku etnografije, dizajna interakcija i istraživanja budućnosti, sa posebnim interesovanjem za sveprisutne mobilne tehnologije i kulturne prakse novih medija. Zanima ga posmatranje i dokumentovanje digitalnih i novih medijskih praksi, kao i stvaranje fikcije dizajna, tj. spekulativno dizajniranih predmeta koji istražuju potencijalna iskustva iz bliske budućnosti.

Doktorirao je na polju društvenih nauka na Univerzitetu u Ženevi, kao i na polju interakcije čovek-mašina na Visokoj tehničkoj školi u Lozani. Suosnivač je Laboratorije za blisku budućnost, konsultantske kuće za dizajniranje fantastike. Njegove teme istraživanja tiču se digitalne antropologije, geolokacije, novih digitalnih navika, i šire mašte o budućnosti.

Fakultet za medije i komunikacije će u 2021. objaviti njegovu knjigu (u koautorstvu sa Frederikom Kaplanom) Kultura internet mimova, u novoj ediciji Millennials.

Pretraga