Oleg Jeknić

Oleg Jeknić (1970) je filmski i televizijski reditelj, kao i teoretičar medija. U teorijskim radovima bavi se zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija.

Diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorirao je u oblasti teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2009. godine. Predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, a predaje i Teoriju i istoriju filma na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Tokom devedesetih, režirao više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentarnih i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi: Igra piona (po stripu Mirka Ilića i Igora Kordeja, 1994), Uske staze (po scenariju Zorana Stefanovića, 1996). Jedan je od utemeljivača savremen scene filmske fantastike u Srbiji. Režirao spotove za rok sastav Bjesovi („Kad mi stane dah“ i „Dar“, 1997). Producent i koautor je prvog veb-sajta za jedan domaći film (Do koske, 1996) kao i brojnih komercijalnih internet prezentacija.

Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. njegovu knjigu Teorija interfejsa, koja i danas predstavlja jednu od retkih sistematičnih studija koja se bavi interfejsa u kontekstu medija.

Pretraga